• hotro@thuanthanh.edu.vn

  • 02223.798.298

  • Tin tức

    Tạm dừng các kỳ thi sát hạch ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

    Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân nhân nói chung và các học viên lái xe.
    Sở giao thông vận tải Bắc Ninh tạm dừng các kỳ thi sát hạch ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/8/2020 đến ngày 10/8/2020.
    9cca0978f9bd05e35cac