• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 08/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 08/2020 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B2-K228
  157
  05/8/2020
  14.15.16.17
  18/8/2020
   
  2
  C-K142
  48
  3
  A1-K06-2020
  350
  07.08
  08/8/2020
  Đã hủy
  4
  B11-K34K35-TĐ
  110
  19/8/2020
  21.22.23.24
  25/8/2020
   
  5
  B2-K229
  196
  6
  B11-K36
  45
  7
  B1-K02K03K04-CK
  130
  27/8/2020
  Sát hạch tháng 09/2020
  8
  B2-K229A
  200
  9
  A1-K07-2020
  350
  28.29
  30/8/2020
   
  10
  T36
  140
     7.8.9.10
  11/8/2020