• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 05/2024

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 05/2024 như sau:

   

  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày
  sát hạch
  Ghi
  chú
  1
  Thi lại các khóa
  350
   
  07,08,09
  10/05/2024
   
  2
  B2-K307
  200
  06/05/2024
  12,13,14,15
  16/05/2024
   
  3
  B11K121
  190
   
  4
  A1-K03-2024
  350
  Có kế hoạch tổng ôn sau
  19/05/2024
   
  5
  B11K122
  150
  21/05/2024
  27,28,29,30
  31/05/2024
   
  6
  C-K211
  48
   
  7
  B2K308
  175