• hotro@thuanthanh.edu.vn

  • 02223.798.298

  • Tin tức

    NHỮNG HÌNH ẢNH LỚP TẬP HUẤN PCCC

    Ngày 21 tháng 06 năm 2024 Nhà Trường tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên. Nội dung tập huấn bao gồm sử lý các tình huống sảy ra cháy nổ và cách phòng chống, cách sử dụng bình chữa cháy.qua học tập 100% Cán Bộ Giáo viên đều nắm chắc nội dung và thực hành chữa cháy bằng bình cứu hoả tốt.