• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 09/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 09/2020 như sau:

   

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  Ghi chú
  1 B1-K02K03K04-CK 130 01/9/2020 9,10,11,12 13/9/2020  
  2 B2-K229A 200
  3 B1-K05-CK 55 15/9/2020 17,18,19,20 21/9/2020  
  4 B11-K37 60
  5 B2-K230 145
  6 C-K143 53 22,23,24 25/9/2020  
  7 C-K144 48
  8 B1-K06 60
  9 A1-K07-2020 400 26 27/9/2020  
  10 T36 250 3,4,5,6 07/9/2020  
  11 T36 190 26,27,28,29 30/9/2020