• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Sát hạch lái xe

  Ký tài liệu B2-K253, B11-K64, B11-K65

  B2-K253, B11-K64, B11-K65

  – Các thày phải xem trên máy tính thì mới đầy đủ và in ấn được. Các thày hãy tải về máy tính của mình xong hãy in ấn.

  – Các thày xem trên danh sách, tên mình ở chỗ nào thì nhấn vào các đường link chỗ ấy, tránh nhấn nhầm link, khi đó sẽ in nhầm bản của thày khác.

  – Tài liệu sẽ in trên khổ giấy A4.

  – Các thày phải in 2 loại tài liệu, tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Mọi tài liệu đều in thành từng trang riêng lẻ chứ không in 2 mặt.

  – Có một số giáo viên sẽ không có tài liệu 2 (nếu không thấy tên khi nhấn vào đường link của tài liệu 2). Như vậy chỉ cần in tài liệu 1.

  – Mỗi loại tài liệu đều có 1 bản in và 1 bản mẫu tương ứng để chép.

  – Nội dung chuyển phát nhanh cho Bộ môn đào tạo lái xe sẽ bao gồm tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Nếu các thày cần gửi cho hiệu photo hay người khác in hộ, thì chỉ cần gửi đường link sau: http://thuanthanh.edu.vn/ky-tai-lieu


  Địa chỉ chuyển phát nhanh như sau:

  Bộ môn đào tạo lái xe

  Trường Trung Cấp Thuận Thành

  Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Mobile: 0985 734 212


   Hướng dẫn cách in ấn

  TT
  GIÁO VIÊN
  SỐ HV
  KHÓA
  TÀI LIỆU 1
  TÀI LIỆU 2
  1
  Bạch Hải Anh
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  2
  Nguyễn Văn Bằng
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  3
  Trần Xuân Bắc
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  4
  Vũ Chí Bẩy
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  5
  Bùi Thanh Bình (88)
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  6
  Trần Văn Chi
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  7
  Phan Văn Chương
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  8
  Nguyễn Công Cư
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  9
  Đào Ngọc Cường
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  10
  Vũ Văn Cường
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  11
  Đặng Gia Duyên
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  12
  Nguyễn Đạt Duyên
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  13
  Bùi Mạnh Dũng
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  14
  Đinh Hữu Dương
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  15
  Thân Văn Đạt
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  16
  Nguyễn Doãn Đề
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  17
  Nguyễn Văn Điệp
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  18
  Nguyễn Đình Hải
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  19
  Lại Thị Hạnh
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  20
  Nguyễn Thị Hoài
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  21
  Ngô Quý Họa
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  22
  Nguyễn Tiến Hồng
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  23
  Phạm Tuấn Hợi
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  24
  Nguyễn Văn Huy
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  25
  Hà Thị Thu Huyền
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  26
  Phạm Tiến Hùng
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  27
  Khúc Đình Hưng
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  28
  Hứa Thị Hường
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  29
  Vũ Hồng Linh
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  30
  Nguyễn Văn Luân (80)
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  31
  Ngô Đắc Luật
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  32
  Vương Đình Luật
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  33
  Lê Thị Bích Ngọc
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  34
  Trần Văn Nguyện
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  35
  Ngô Văn Phú
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  36
  Lê Xuân Quế
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  37
  Lê Viết Thành
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  38
  Nguyễn Văn Thành
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  39
  Phạm Xuân Thái
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  40
  Lưu Hữu Thọ
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  41
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  42
  Trần Thị Thủy
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  43
  Hoàng Quốc Thưởng
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  44
  Thân Thị Huyền Trang
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  45
  Đoàn Xuân Trường
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  46
  Nguyễn Ngọc Trường
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  47
  Nguyễn Đạt Tuấn
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64
     
  48
  Nguyễn Ngọc Tuấn
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  49
  Nguyễn Văn Tuấn (80)
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  50
  Nguyễn Văn Tùng (78)
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  51
  Đoàn Công Tươi
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  52
  Nguyễn Thị Tươi
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  53
  Lê Duy Văn
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  54
  Nguyễn Văn Việt
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
     
  55
  Tống Ngọc Vinh
  5
  B2-K253
  IN STD B2-K253
  MẪU STD B2-K253
  IN TD B2-K253
  MẪU TD B2-K253
  56
  Bùi Quốc Vương
  5
  B11-K65
  IN STD B11-K65
  MẪU STD B11-K65
     
  57
  Phạm Thị Hải Yến
  5
  B11-K64
  IN STD B11-K64
  MẪU STD B11-K64