• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Sát hạch lái xe

  Ký tài liệu 17,18/03/2022

  B2-K262–>K268, C-K179–>K184, B11-K57–>K77

  – Các thày phải xem trên máy tính thì mới đầy đủ và in ấn được. Các thày hãy tải về máy tính của mình xong hãy in ấn.

  – Các thày xem trên danh sách, tên mình ở chỗ nào thì nhấn vào các đường link chỗ ấy, tránh nhấn nhầm link, khi đó sẽ in nhầm bản của thày khác.

  – Tài liệu sẽ in trên khổ giấy A4.

  – Các thày phải in 2 loại tài liệu, tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Mọi tài liệu đều in thành từng trang riêng lẻ chứ không in 2 mặt.

  – Có một số giáo viên sẽ không có tài liệu 2 (nếu không thấy tên khi nhấn vào đường link của tài liệu 2). Như vậy chỉ cần in tài liệu 1.

  – Mỗi loại tài liệu đều có 1 bản in và 1 bản mẫu tương ứng để chép.

  – Nội dung chuyển phát nhanh cho Bộ môn đào tạo lái xe sẽ bao gồm tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Nếu các thày cần gửi cho hiệu photo hay người khác in hộ, thì chỉ cần gửi đường link sau: http://thuanthanh.edu.vn/?p=1593&preview=true


  Địa chỉ chuyển phát nhanh như sau:

  Bộ môn đào tạo lái xe

  Trường Trung Cấp Thuận Thành

  Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Mobile: 0985 734 212


   Hướng dẫn cách in ấn

  TT
  GIÁO VIÊN
  SỐ HV
  KHÓA
  TÀI LIỆU 1
  TÀI LIỆU 2
  1
  Bạch Hải Anh
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  2
  Nguyễn Việt Anh
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  3
  Nguyễn Văn Bằng
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  4
  Trần Xuân Bắc
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  5
  Vũ Chí Bẩy
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  6
  Nguyễn Văn Binh
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  7
  Bùi Thanh Bình (88)
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  8
  Nguyễn Hữu Ca
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  9
  Trần Văn Can
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  10
  Nguyễn Ngọc Cảnh
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  11
  Giáp Văn Cân
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  12
  Nguyễn Văn Cấp
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  13
  Trần Văn Chi
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  14
  Nguyễn Đăng Chiến
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  15
  Nguyễn Văn Chiến (88)
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  16
  Hà Kim Chung
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  17
  Phan Văn Chương
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  18
  Phan Văn Chương
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  19
  Nguyễn Thế Công
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  20
  Nguyễn Văn Cộng
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  21
  Nguyễn Công Cư
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  22
  Ngô Duy Cương
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  23
  Nguyễn Kiên Cường
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  24
  Vũ Hùng Cường
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  25
  Vũ Văn Cường
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  26
  Thái Văn Dần
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  27
  Nguyễn Công Doanh
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  28
  Đỗ Hữu Duật
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  29
  Luân Văn Duy
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  30
  Đặng Gia Duyên
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  31
  Bùi Mạnh Dũng
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  32
  Dương Đình Dũng
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  33
  Lê Văn Dũng
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  34
  Ma Văn Dũng
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  35
  Phạm Bá Dũng
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  36
  Nguyễn Khắc Dương
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  37
  Nguyễn Đình Đạt
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  38
  Nguyễn Xuân Đạt
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  39
  Lê Hải Đăng
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  40
  Nguyễn Doãn Đề
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  41
  Thái Thị Thanh Điệp
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  42
  Phạm Thành Đông
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  43
  Nguyễn Đạt Đức
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  44
  Nguyễn Hữu Đức
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  45
  Trần Đức Hanh
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  46
  Lê Thanh Hải
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  47
  Nguyễn Đình Hải
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  48
  Nguyễn Thanh Hải
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  49
  Phạm Văn Hải (62)
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  50
  Lại Thị Hạnh
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  51
  Nguyễn Đức Hạnh
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  52
  Nguyễn Thị Hằng
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  53
  Đặng Văn Hậu
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  54
  Nguyễn Đình Hậu
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  55
  Nguyễn Hữu Hậu
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  56
  Ngô Thị Hiên
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  57
  Lê Thị Hiền
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  58
  Nguyễn Thị Hiền
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  59
  Nguyễn Thị Hiền
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  60
  Nguyễn Văn Hiếu (90)
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  61
  Nguyễn Văn Hiếu (91)
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  62
  Lê Quang Hiệp
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  63
  Nguyễn Đức Hiệp
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  64
  Nguyễn Hào Hiệp
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  65
  Lê Quang Hinh
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  66
  Nguyễn Đức Hoàn
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  67
  Nguyễn Phú Hoàng
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  68
  Trần Ngọc Hoàng
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  69
  Trần Ngọc Hoàng
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  70
  Nguyễn Thị Thu Hòa
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  71
  Ngô Quý Họa
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  72
  Phạm Tuấn Hợi
  5
  B2-K262
  IN 1 
  MẪU 1
   
   
  73
  Phạm Tuấn Hợi
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  74
  Đỗ Đình Huân
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  75
  Hà Trọng Huy
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  76
  Nguyễn Văn Huy
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  77
  Nguyễn Xuân Huy
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  78
  Nguyễn Xuân Huy
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  79
  Hà Thị Thu Huyền
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  80
  Nguyễn Thị Thu Huyền
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  81
  Cao Mạnh Hùng (80)
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  82
  Nguyễn Tuấn Hùng
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  83
  Phạm Tiến Hùng
  5
  B2-K262
  IN 1 
  MẪU 1
   
   
  84
  Phạm Tiến Hùng
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  85
  Khúc Đình Hưng
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  86
  Nguyễn Huy Hưng
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  87
  Nguyễn Văn Hưng (88)
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  88
  Nguyễn Văn Hưng (86)
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  89
  Nguyễn Văn Hưng (88)
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  90
  Nguyễn Thị Hương
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  91
  Hứa Thị Hường
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  92
  Lê Trung Kiên
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  93
  Nguyễn Thị Phong Lan
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  94
  Thái Hữu Lê ( B)
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  95
  Thái Hữu Lê ( B)
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  96
  Phạm Quang Liêm
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  97
  Phạm Quang Liêm
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  98
  Văn Phú Liêm
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  99
  Văn Phú Liêm
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  100
  Ngô Văn Linh
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  101
  Vũ Hồng Linh
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  102
  Đoàn Văn Long
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  103
  Lục Văn Long
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  104
  Nguyễn Văn Luân (80)
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  105
  Vương Đình Luật
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  106
  Nguyễn Thị Lưu
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  107
  Đỗ Văn Mạnh
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  108
  Nguyễn Ngọc Minh
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  109
  Vương Đức Minh
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  110
  Vương Đức Minh
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  111
  Nguyễn Tiến Nam
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  112
  Vũ Hội Nghĩa
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  113
  Nguyễn Thị Ngoan
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  114
  Nguyễn Thị Ngoan
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  115
  Trần Văn Nguyện
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  116
  Trần Thị Nguyệt (87)
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  117
  Nguyễn Thị Nhàn
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  118
  Dương Mạnh Ninh
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  119
  Nguyễn Phi Oánh
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  120
  Vũ Anh Pháp
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  121
  Nguyễn Văn Phi
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  122
  Nguyễn Văn Phong
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  123
  Nguyễn Văn Phong
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  124
  Nguyễn Vũ Phong
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  125
  Phạm Đình Phong
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  126
  Đỗ Quang Phú
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  127
  Ngô Văn Phú
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  128
  Nguyễn Ngọc Phụng
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  129
  Nguyễn Thị Phương
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  130
  Lê Xuân Quế
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  131
  Nguyễn Thế Quyền
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  132
  Nguyễn Thế Quyền
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  133
  Phan Văn Quyết
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  134
  Phạm Văn Quynh
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  135
  Phạm Văn Quynh
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  136
  Nguyễn Xuân Sách
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  137
  Nguyễn Đình Sáng
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  138
  Hoàng Thị Sen
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  139
  Cao Văn Sơn
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  140
  Nguyễn Hồng Sơn
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  141
  Nguyễn Tiến Sơn
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  142
  Thái Lê Sơn
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  143
  Hoàng Văn Sỹ
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
   
   
  144
  Hoàng Văn Sỹ
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  145
  Nguyễn Anh Tâm
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
   
   
  146
  Nguyễn Anh Tâm
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  147
  Nguyễn Thị Tân
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  148
  Nguyễn Văn Thao
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  149
  Lại Đắc Thành
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  150
  Lê Trung Thành
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  151
  Lê Viết Thành
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
   
   
  152
  Nguyễn Trung Thành
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  153
  Nguyễn Văn Thành
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  154
  Đặng Văn Thiêm
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  155
  Lưu Hữu Thọ
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  156
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  157
  Nguyễn Văn Thuận
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  158
  Phạm Văn Thuận
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  159
  Nguyễn Thị Thu Thủy
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  160
  Nguyễn Xuân Thủy
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  161
  Trần Thị Thủy
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  162
  Nguyễn Văn Thụy
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  163
  Hoàng Quốc Thưởng
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  164
  Nguyễn Văn Tiến (78)
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  165
  Ngô Đăng Toàn
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  166
  Nguyễn Lâm Tới
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  167
  Hoàng Thị Huyền Trang
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  168
  Thân Thị Huyền Trang
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  169
  Nguyễn Phú Trung
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  170
  Đoàn Xuân Trường
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  171
  Nguyễn Đức Trường
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  172
  Nguyễn Ngọc Trường
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  173
  Nguyễn Văn Tuân
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  174
  Nguyễn Anh Tuấn
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  175
  Nguyễn Ngọc Tuấn
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  176
  Nguyễn Văn Tuấn (80)
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  177
  Đinh Thế Tùng
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  178
  Nguyễn Văn Tùng (78)
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  179
  Nguyễn Văn Tùng (86)
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  180
  Đoàn Công Tươi
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  181
  Nguyễn Thị Tươi
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  182
  Nguyễn Thế Tường
  5
  B11-K75A
  IN 1
  MẪU 1
  183
  Nguyễn Văn Tưởng
  5
  B2-K267
  IN 1
  MẪU 1
  184
  Lê Duy Văn
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  185
  Nguyễn Văn Việt
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  186
  Tống Ngọc Vinh
  5
  B2-K264
  IN 1
  MẪU 1
  187
  Nguyễn Văn Vĩ
  5
  B2-K265
  IN 1
  MẪU 1
  188
  Nguyễn Văn Vịnh
  5
  B2-K262
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2
  189
  Nguyễn Văn Vịnh
  5
  B2-K268
  IN 1
  MẪU 1
  IN 2
  MẪU 2