• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Sát hạch lái xe

  Ký bổ sung

  B11-K54, B2-K241, B2-K244, B2-K245

  – Các thày phải xem trên máy tính thì mới đầy đủ và in ấn được. Các thày hãy tải về máy tính của mình xong hãy in ấn.

  – Các thày xem trên danh sách, tên mình ở chỗ nào thì nhấn vào các đường link chỗ ấy, tránh nhấn nhầm link, khi đó sẽ in nhầm bản của thày khác.

  – Tài liệu sẽ in trên khổ giấy A4.

  – Các thày phải in 2 loại tài liệu, tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Mọi tài liệu đều in thành từng trang riêng lẻ chứ không in 2 mặt.

  – Có một số giáo viên sẽ không có tài liệu 2 (nếu không thấy tên khi nhấn vào đường link của tài liệu 2). Như vậy chỉ cần in tài liệu 1.

  – Mỗi loại tài liệu đều có 1 bản in và 1 bản mẫu tương ứng để chép.

  – Nội dung chuyển phát nhanh cho Bộ môn đào tạo lái xe sẽ bao gồm tài liệu 1 và tài liệu 2.

  – Nếu các thày cần gửi cho hiệu photo hay người khác in hộ, thì chỉ cần gửi đường link sau: http://thuanthanh.edu.vn/ky-bo-sung/


  Địa chỉ chuyển phát nhanh như sau:

  Bộ môn đào tạo lái xe

  Trường Trung Cấp Thuận Thành

  Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Mobile: 0985 734 212


   Hướng dẫn cách in ấn

  TT
  Họ tên
  Khóa
  TÀI LIỆU 1
  TÀI LIỆU 2
  1
  Nguyễn Xuân Huy
  B11-54
  IN STD 54
  MẪU STD 54
  2
  Hoàng Văn Sỹ
  B11-54
  IN STD 54
  MẪU STD 54
  3
  Phạm Văn Hải
  B11-54
  IN STD 54
  MẪU STD 54
  4
  Phạm Xuân Thái
  B11-54
  IN STD 54
  MẪU STD 54
  5
  Vũ Hội Nghĩa
  B2-241
  IN STD 241
  MẪU STD 241
  6
  Ngô Văn Phú
  B2-244
  IN STD 244
  MẪU STD 244
  7
  Nguyễn Thị Nhàn
  B2-244
  IN STD 244
  MẪU STD 244
  8
  Nguyễn Công Doanh
  B2-245
  IN STD 245
  MẪU STD 245
  9
  Phạm Văn Mạnh
  B2-245
  IN STD 245
  MẪU STD 245
  10
  Nguyễn Thế Tường
  B2-245
  IN STD 245
  MẪU STD 245