• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 12/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 12/2016 như sau:

   

  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K78
  C
  114
  08/12/2016
  14,15,16,S17
  C17, S18/12/2016
  2
  B2-K152A
  B2
  200
  3
  B2-K153
  B2
  250
  25/12/2016
  Sát hạch tháng 01/2017
  4
  T36
  B2
  130
  05,06
  07/12/2016
  5
  T36
  B2
  150
  26, 27
  28/12/2016