• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 10/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 10/2016 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày 
  sát hạch
  1
  A1-K11-2016
  A
  200
  08/10/2016
  2
  C-K77
  C
  73
  14/10/2016
  C20,21/10/2016
  3
  B2-K150
  B2
  200
  4
  T36
  B2
  130
  28/10/2016