• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 02/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 02/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  A1-K01-2017
  A1
  200
   
  25/02/2017
  3
  D,E-K32
  D,E
  57
  09/02/2017
  13,14,15
  16/02/2017
  2
  C-K79
  C
  102
  17,18,19,S20
  C20, 21/02/2017
  4
  B2-K155
  B2
  200
  5
  C-K80
  C
  73
  28/02/2017
  Sát hạch tháng 03/2017
  6
  B2-K156
  B2
  250