• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 9/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 09/2021 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  Thi ghép các khóa
  300
  04,05,06
  07/9/2021
   
  2
  Thi ghép các khóa
  300
  10,11,12
  13/9/2021
   
  3
  C-K161
  40
  17/9/2021
  26,27,28
  29/9/2021
   
  4
  B11-K57
  40
  5
  C-K162
  40
  6
  B11-K58
  50
  7
  B2-K248
  200
  8
  B11-K59
  60
  9
  B2-K249
  197
  10
  C-K163
  48
  11
  T07
  300
  19,20,21
  22/09/2021