• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 9/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 9/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1 C-K126 56 27/8/2019 2,3,4,5 06/9/2019
  2 B2-K209 180
  3 NC-K39 9 14/9/2019 16,17,18,19 20/9/2019
  4 C-K127 48
  5 A1-K06-2019 200 21 22/9/2019
  6 Thi lại các khóa 22,23,24,25 26/9/2019
  7 T36 158 8, 9, 10 11/9/2019
  8 T36 125 27, 28, 29 30/9/2019