• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 9/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 9/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K102
  C
  80
  10/09/2018
  13,14,15
  16/09/2018
  2
  NC-K34
  C
  12
  3
  B2-K185
  B2
  164
  4
  C-K103
  C
  80
  22/09/2018
  25,26,27
  28/09/2018
  5
  B1-K07-TĐ
  B1
  62
  6
  B2-K186
  B2
  200
  7
  A1-K07-2018
  A1
  150
  30/09/2018
  8
  T36
  B,C
  150
  06, 07, 08
  9/9/2018