• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 9/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 9/2016 như sau:

  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày tổng ôn
  Ngày sát hạch
  1
  A1-K10-2016
  A1
  200
  10/9/2016
  2
  B2-K148
  B2
  225
  22/8/2016
  29,30,31
  01/09/2016
  3
  B2-K148A
  B2
  50
  4
  D,E-K30
  D,E
  55
  22/8/2016
  04,05,06
  07/09/2016
  5
  C-K76
  C
  102
  23/09/2016
  C30/9 và 1/10/2016
  6
  B2-K149
  B2
  240
  7
  T36
  B2
  150
  18,19,20,21,22
  24/09/2016