• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 8/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 08/2018 như sau:
  TT Khóa Hạng GPLX Số học sinh Ngày thi KTKH Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 B2-K184 B2 200 08/08/2018 12,13,14 15/08/2018
  2 C-K101 C 80
  3 A1-K06-2018 A1 200 25 26/08/2018
  4 B1-K06-TĐ B1 55 22/08/2018 26,27,28 29/08/2018
  5 B2-K184A B2 100
  6 D,E-K42 D,E 36 27,28,29 30/08/2018
  7 T36 B2,C 206 09,10 11/8/2018