• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 8/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 08/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  D,E-K35
  D,E
  82
  03/8/2017
  04,05,06
  07/8/2017
  2
  B2-K165
  B2
  180
  13,14,S15
  C15,16/8/2017
  3
  NC-K28
  C
  16
  4
  C-K85
  C
  72
  5
  A1-K05-2017
  A1
  200
  19/8/2017
  6
  B2-K166
  B2
  200
  18/8/2017
  26,27,28
  29/8/2017
  7
  T36
  B2,C
  260
  20,21,22
  23/8/2017