• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 8/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 8/2016 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày tổng ôn
  Ngày sát hạch
  1
  A1-K09-2016
  A1
  200
  14/8/2016
  2
  C-K74, C-K75
  C
  114
  4,5,6
  07/8/2016
  3
  B2-K147
  B2
  226
  09/8/2016
  12,13,15
  16/8/2016
  4
  B2-K148
  B2
  225
  22/8/2016
  28,29,30
  1/9/2016
  5
  B2-K148A
  B2
  50
  6
  T36
  B2,C
  214
  20
  23,24,25
  26/8/2016
  Trường TCN Thuận Thành thông báo rời lịch thi khóa B2-K148 và B2-K148A từ ngày 31/8/2016 sang ngày 01/09/2016