• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 7/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 7/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B2-K205
  190
  29/6/2019
  04,05,06
  07/7/2019
  2
  B1-K17-TĐ
  45
  3
  C-K123
  48
  4
  C-K124
  48
  18/7/2019
  21,22,23
  24/7/2019
  5
  B1-K01-CK
  5
  6
  B1-K18-TĐ
  40
  7
  B2-K206
  200
  8
  A1-K04-2019
  150
  26
  27/7/2019
  9
  HV vắng, trượt các kỳ
  25,26,27
  28/7/2019
  9
  C-K125
  48
  30/7/2019
  Sát hạch tháng 8/2019
  10
  B2-K207
  200