• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi thàng 7/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 07/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B1-K05-TĐ
  B1
  45
  26/6/2018
  04,05,06
  07/7/2018
  2
  B2-K181B
  B2
  62
  3
  C-K98
  C
  48
  4
  C-K99
  C
  56
  5
  B2-K182
  B2
  145
  13/7/2018
  16,17,18
  19/7/2018
  6
  C-K100
  C
  80
  7
  A1-K05-2018
  A1
  150
  15/7/2018
  8
  B2-K183
  B2
  200
  24/7/2018
  27,28,29
  29/7/2018
  9
  T36
  C
  70
  24/7/2018
  27,28,29
  29/7/2018