• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 6/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 06/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  D,E-K41
  D,E
  69
  07/6/2018
   
  16/6/2018
  2
  C-K97
  C
  80
  15,16,17,18
  19/6/2018
  3
  B2-K181
  B2
  200
  4
  B2-K181A
  B2
  110
  5
  A1-K04-2018
  A1
  150
  17/6/2018
  6
  B2-K181B
  B2
  62
  26/6/2018
   
  Sát hạch
  tháng 7/2018
  7
  C-K98
  C
  48
  8
  C-K99
  C
  56
  9
  B1-K05-TĐ
  B1
  45
  Sát hạch tháng 7/2018
  10
  T36
  B: 156
  C:80
  11,12,13
  14/6/2018
  11
  T36
  B: 129
  25,27
  28/6/2018