• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 4/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 4/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K116
  48
  04/04/2019
  06,07,08
  09/04/2019
  2
  B2-K199
  184
  3
  B1-K14-TĐ
  45
  4
  A1-K03-2019
  150
  05/04/2019
  06/04/2019
  5
  C-K117
  56
  16/04/2019
  18,19,20
  21/04/2019
  6
  B2-K200
  180
  7
  C-K118
  48
  26/04/2019
  Sát hạch tháng 05/2019
  8
  B2-K201
  175
  4
  T36
  60
  10, 11
  12/4/2019