• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 4/2018

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 04/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  D,E-K40
  42
  31/3/2018
  04,05,06
  07/4/2018
  2
  B1-K04-TĐ
  30
  3
  B2-K177
  200
  06,07,08
  09/4/2018
  4
  A1-K03-2018
  200
  15/4/2018
  5
  C-K94
  80
  17/4/2018
  Sát hạch tháng 5/2018
  6
  B2-K178
  200
  7
  C-K95
  80
  26/4/2018
  Sát hạch tháng 5/2018
  8
  B2-K179
  200
  9
  T36
  145
  31/3/2018
  01, 02, 03
  04/4/2018