• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 3/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 03/2021 như sau:

   

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  Ghi chú
  1 C-K151 48 03/03/2021 10,11,12,13 14/03/2021  
  2 B2-K239 100  
  3 B11-K48-TĐ 45  
  4 C-K152 48 16/03/2021 19,20,21,22 23/03/2021  
  5 B2-K240 160  
  6 B11-K49-TĐ 50  
  7 A1-K02-20201 300 26,27 28/03/2021  
  8 C-K153 48 25/03/2021 27,28,29,30 31/03/2021  
  9 B2-K241 190  
  10 B11-K50-TĐ 50  
  11 T36 110 6,7,8 09/3/2021