• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 3/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 3/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K113
  56
  28/02/2019
  06,07,08
  09/3/2019
  2
  B2-K197
  195
  3
  C-K114
  56
  4
  D,E-K45
  33
  12,13,14
  15/03/2019
  5
  A1-K02-2019
  200
  16
  17/03/2019
  6
  B1-K13-TĐ
  45
  19/03/2019
  22,23,24
  25/03/2019
  7
  B2-K198
  130
  8
  C-K115
  56
  9
  T36
  230
  23/3/2019
  28, 29, 30
  31/3/2019