• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 2/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 2/2019 như sau:
  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 C-K112 48 25/01/2019 17,18,19 20/02/2019
  2 B2-K195 200
  3 A1-K02-2019 150 22 23/02/2019
  4 B2-K196 184 22/02/2019 25,26 27/02/2019
  5 NC-K37 08
  6 B1-K12-TĐ 40
  7 C-K113 56 28/02/2019 Sát hạch tháng 03/2019
  8 B2-K197 195
  9 D,E-K4 33
  10 C-K114 56
  11 T36 190 21, 23 24/02/2019