• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 12/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 12/2020 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B11-K43-TĐ
  80
  03/12/2020
  06,07,08,09
  10/12/2020
   
  2
  B2-K235
  170
  3
  B11-K44-TĐ
  50
  4
  A1-K11-2020
  300
  12
  13/12/2020
   
  5
  C-K148
  48
  16/12/2020
  24,25,26,27
  28/12/2020
   
  6
  B1-K12-CK
  60
  7
  B2-K236
  160
  8
  NC-K45
  18
  9
  B11-K45-TĐ
  50
  30/12/2020
  Sát hạch tháng 01/2021
  10
  B1-K13-CK
  26
  11
  B2-K237
  170
  12
  T36
  300
  18,19,20,21
  22/12/2020