• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 12/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 12/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  A1-K09-2018
  150
  23/12/2018
  2
  C-K108
  56
  19/12/2018
  23,24,25
  26/12/2018
  3
  C-K109
  48
  4
  B2-K192
  200
  5
  D,E-K44
  40
  25,26,27
  28/12/2018
  6
  T36
  150
  10,11
  12/12/2018