• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 12/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 12/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K87
  C
  88
  08/12/2017
  11,12,13
  14/12/2017
  2
  B2-K172
  B2
  200
  3
  A1-K08-2017
  A1
  200
  16/12/2017
  4
  D,E-K38
  D,E
  28
  22/12/2017
  25,26
  C27,28/12/2017
  5
  B1-K02-TĐ
  B1
  21
  6
  NC-K30
  C
  13
  Sát hạch tháng 01/2018
  7
  C-K88
  C
  88
  8
  B2-K173
  B2
  200
  9
  T36
  B2
  130
  04, 05
  06/12/2017