• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 11/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 11/2021 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B11-K62
  45
  23/10/2021
  03,04,05,06
  07/11/2021
   
  2
  B11-K63
  42
   
  3
  B2-K251
  200
   
  4
  C-K165
  56
   
  5
  A1-K05-2021
  450
  13
  14/11/2021
   
  6
  C-K166
  48
  08/11/2021
  13,14,15,16
  17/11/2021
  7
  B11-K64
  50
  8
  B11-K65
  35
  9
  B2-K252
  200
  10
  NC-K48
  15
  11
  B2-K253
  200
  19/11/2021
  24,25,26,27
  28/11/2021
   
  12
  TTĐT lái xe T07
   183
  9,10,11
  12/11/2021
   
  13
  TTĐT lái xe T07
   Thi lại
  20,21,22
  23/11/2021