• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 11/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 11/2020 như sau:

   

  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  A1-K10-2020
  200
  06
  07/11/2020
   
  2
  B11-K41-TĐ
  43
  09/11/2020
  12,13,14,15
  16/11/2020
   
  3
  C-K146
  48
  4
  NC-K44
  12
  5
  B2-K233
  160
  6
  B11-K42-TĐ
  48
   
  7
  Thi lại các khóa
  18,19,20,21
  22/11 /2020
   
  8
  B1-K10-CK
  50
  24/11/2020
  26,27,28,29
  30/11/2020
   
  9
  C-K147
  48
  10
  B2-K234
  160
  11
  B1-K11-CK
  90
  12
  T36
  148
  02,03,04,05
  06/11/2020