• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 11/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 11/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B1-K19-TĐ
  50
  28/10/2019
  29,30,31,01
  02/11/2019
  2
  B2-K210
  195
  3
  B1-K20-TĐ
  40
  09/11/2019
  10,11,12,13
  14/11/2019
  4
  B2-K211
  200
  5
  A1-K08-2019
  200
  23
  24/11/2019
  6
  B1-K21-TĐ
  45
  22/11/2019
  24,25,26,27
  28/11/2019
  7
  B2-K212
  200
  8
  T36
  120
  16,17,18
  19/11/2019