• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 11/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 11/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K86C
  C
  80
  03/11/2017
  06,07,08,S09
  C09, 10/11/2017
  2
  C-K86D
  C
  64
  3
  B2-K170
  B2
  200
  4
  A1-K07-2017
  A1
  200
  18/11/2017
  5
  D,E-K37
  D,E
  62
  13/11/2017
  19,20
  21/11/2017
  6
  B2-K171
  B2
  200
  21,22,23
  24/11/2017
  7
  T36
  B2
  150
  14, 15
  16/11/2017