• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 11/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 11/2016 như sau:
  Thay đổi ịch thi Sát hạch hạng D, E từ ngày 16/11/2016 chuyển đến ngày 20/11/2016 
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày 
  sát hạch
  1
  A1-K12-2016
  A1
  200
  19/11/2016
  2
  C-K77A
  C
  72
  08/11/2016
  C12, S13/11/2016
  3
  B2-K151
  B2
  200
  4
  D,E-K31
  D,E
  62
  20/11/2016
  5
  B2-K152
  B2
  222
  23/11/2016
  29/11/2016
  6
  T36
  C
  80
  05, 06/10/16
  07/11/2016