• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 10/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 10/2021 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  A1-K04-2021
  300
  09
  10/10/2021
   
  2
  B11-K60
  50
  06/10/2021
  10,11,12
  13/10/2021
   
  3
  B11-K61
  45
   
  4
  B2-K250
  200
   
  5
  C-K164
  48
   
  6
  Ghép thi sát hạch các khóa
  15,16,17
  18/10/2021
   
  7
  B11-K62
  45
  23/10/2021
  26,27,28
  29/10/2021
   
  8
  B11-K63
  42
   
  9
  B2-K251
  200
   
  10
  C-K165
  56
   
  11
  T07
  300
  01, 02, 03
  04/10/2021
   
  12
  T07
  300
  19, 21, 21
  22/10/2021