• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 10/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 10/2019 như sau:

   

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 NC-K40 8 03/10/2019 09,10,11,12 13/10/2019
  2 C-K128 56
  3 A1-K07-2019 200 19 20/10/2019
  4 B1-K19-TĐ 50 28/10/2019 Sát hạch tháng 11/2019
  5 B2-K210 195
  6 T36 108 22, 23, 24, 25 26/10/2019