• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 10/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 10/2018 như sau:

  TT Khóa Hạng GPLX Số học sinh Ngày thi KTKH Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 C-K104 C 80 03/10/2018 5,6,7 08/10/2018
  2 B2-K187 B2 180
  3 NC-K35 C 10 16/10/2018 19,20,21 22/10/2018
  4 B2-K188 B2 185
  5 A1-K08-2018 A1 200 28/10/2018
  6 D,E-K43 D,E 43 26/10/2018 28,29,30 31/10/2018
  7 C-K105 C 48 Sát hạch tháng 11/2018
  8 B2-K189 B2 180
  9 T36 B2 130 27/9/2018 1 02/10/2018