• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 10/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 10/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K86A
  C
  80
  24/9/2017
  01, 02, 03
  04/10/2017
  2
  B2-K168
  B2
  200
  3
  A1-K07-2017
  A1
  200
  14/10/2017
  4
  C-K86B
  C
  32
  17/10/2017
  21, 22, 23
  24/10/2017
  5
  B2-K169
  B2
  200
  6
  T36
  B2
  150
  08, 09
  10/10/2017
  7
  T36
  C
  96
  28, 29
  30/10/017