• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 08/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 08/2021 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B11-K54
  45
  07/8/2021
   
   
  2
  B2-K245
  165
   
  3
  C-K158
  48
   
  4
  B11-K55
  50
   
  5
  B2-K246
  150
   
  6
  C-K159
  40
  21/8/2021
   
  7
  B11-K56
  45
   
  8
  B2-K247
  190
   
  9
  C-K160
  40
   
  10
  NC-K47
  19
   
  11
  Thi lại các khóa
  26,27,28,29
  30/8/2021
   
  12
  T36
  328
  15,16,17,18
  19/8/2021