• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 08/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 8/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K125
  48
  30/7/2019
  05,06,07,08
  09/8/2019
  2
  B2-K207
  200
  3
  A1-K05-2019
  200
  17/8/2019
  18/8/2019
  4
  B2-K208
  200
  14/8/2019
  21,22,23,24
  25/8/2019
  5
  B2-K208A
  53
  6
  C-K126
  56
  27/8/2019
  Sát hạch tháng 9/2019
  7
  B2-K209
  180
  8
  T36
  108
  1, 2, 3
  04/8/2019
  9
  T36
  120
  17, 18, 19
  20/8/2019