• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 07/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 07/2020 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  Thi lại các khóa
  04, 05
  06/7/2020
   
  2
  C-K140
  48
  03/7/2020
  07,08,09,10
  11/7/2020
   
  3
  B2-K226
  165
  4
  THGV
  35
  S12/7/2020
  C12/7/2020
   
  5
  A1-K05-2020
  500
  17,18
  19/7/2020
   
  6
  Thi lại các khóa
  17,18,19,20
  21/7/2020
   
  7
  B2-K227
  180
  23/7/2020
  26,27,28,29
  30/7/2020
   
  8
  C-K141
  56
  9
  T36
  258
  13, 14, 15
  16/7/2020
  10
  T36
  22, 23, 24, 25
  26/7/2020