• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 07/2016

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 07/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K83
  C
  104
  08/7/2017
  11,12,13
  14/7/2017
  2
  B2-K163
  B2
  72
  3
  C-K84
  C
  72
  15/7/2017
  21,22,23,S24
  C24,25/7/2017
  4
  B2-K164
  B2
  200
  5
  A1-K04-2017
  A1
  200
  30/7/2017
  6
  T36
  B2
  140
  16,17
  18/07/2017