• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 05/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 05/2020 như sau:

   

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 B11-K28-TĐ 45 02/5/2020 05,06,07 08/5/2020
  2 C-K134 56
  3 B2-K220 180
  4 A1-K02-2020 300 09 10/5/2020
  5 C-K135 56 12/5/2020 16,17,18,19 20/5/2020
  6 B11-K29-TĐ 45
  7 B2-K221 196
  8 B11-K30-TĐ 45 22/5/2020 24,25,26,27 28/5/2020
  9 B11-K31-TĐ 50
  10 C-K136 56
  11 B2-K222 190
  12 T36 190 01,03 04/5/2020
  13 T36 110 11, 13, 14 15/5/2020