• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 05/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 05/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B2-K159
  B2
  181
  04, 05, S06
  C06, 07/5/2017
  2
  C-K82
  C
  112
  3
  A1-K03-2017
  A1
  150
  13/5/2017
  4
  B2-K160
  B2
  200
  18, 19, S20
  C20, 21/5/2017
  4
  T36
  B2
  140
  25, 26
  27/5/2017