• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 04/2021

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 04/2021 như sau:

   

  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  C-K154
  48
  03/4/2021
  06,07,08,09
  10/4/2021
   
  2
  C-K155
  56
   
  3
  B2-K242
  190
   
  4
  B11-K51-TĐ
  50
   
  5
  B11-K52-TĐ
  50
  12/4/2021
  14,15,16,17
  18/4/2021
   
  6
  C-K156
  48
   
  7
  B2-K243
  195
   
  8
  B11-K53-TĐ
  50
  22/4/2021
  Sát hạch tháng 05/2021
   
  9
  B1-K15-CK
  19
   
  10
  B2-K244
  165
   
  11
  A1-K03-2021
  250
  24
  25/4/2021
   
  12
  T36
  318
  23,24,25,26
  27/04/2021