• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 04/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 04/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B2-K158
  B2
  200
  05/04/2017
  7,8,9
  10/04/2017
  2
  D,E-K33
  D,E
  37
  15,16,17
  18/04/2017
  3
  A1-K03-2017
  A1
  150
   
  23/04/2017
  4
  B2-K159
  B2
  181
  28/04/2017
  Sát hạch tháng 05/2017
  5
  C-K82
  C
  112
  6
  T36
  B,C
  200
   
  11,12
  13,14/4/2017