• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 03/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 03/2020 như sau:

   

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 B11-K27 45 09/03/2020 11,12,13,14 15/03/2020
  2 B2-K219 165
  3 A1-K02-2020 200 20 21/03/2020
  4 B11-K28 45 24/03/2020 26,27,28,29 30/03/2020
  5 C-K134 56
  6 B2-K220 180
  7 T36 180 19,20,21,22 23/03/2020