• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 03/2018

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 03/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K91
  C
  32
  01/03/2018
  05, 06, 07
  08/03/2018
  2
  C-K92
  C
  80
  3
  NC-K31
  C
  9
  4
  B2K176
  B2
  200
  6
  C-K93
  C
  64
  15/03/2018
  21, 22, 23
  24/03/2018
  5
  A1-K02-2018
  A1
  150
  25/03/2018
  7
  B2-K177
  B2
  200
  31/03/2018
  Sát hạch tháng 04/2018
  8
  B1-K04-TĐ
  B1
  30
  9
  D,E-K40
  D,E
  42
  10
  T36
  B2, C
  120, 80
  17, 18, 19
  20/03/2018