• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 03/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 03/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K80
  C
  73
  28/02/2017
  06, 07, S08
  C08, 09/03/2017
  2
  B2-K156
  B2
  250
  3
  NC-K26
  C
  18
  4
  A1-K02-2017
  A1
  150
   
  18/03/2017
  5
  B2-K157
  B2
  200
  22/03/2017
  27,28,29,S30
  C30, 31/03/2017
  6
  C-K81
  C
  71
  7
  T36
  B2
  170
  11, 12, 13
  14/3/2017