• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 02/2022

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 02/2022 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B2-K257
  190
  26/01/2022
  11,12,13,14
  15/02/2022
   
  2
  B11-K70
  35
   
  3
  C-K172K173
  56
  21/02/2022
  24,25,26,27
  28/02/2022
   
  4
  B2-K258
  190
   
  5
  B11-K71
  50
   
  6
  T07
  135
  16, 17, 18
  19/02/2022